close
Sự kiện

[Sự Kiện]Quỹ trưởng thành

Sự kiện: Quỹ trưởng thành'Thời gian: Không giới hạn

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi Mua quỹ trưởng thành với giá 100 GG sẽ nhận lại được tổng cộng 3000 Kim Cương (tương đương với 600GG) sau khi đạt được các mốc cấp độ yêu cầu.

Chi tiết phần thưởng:
- Cấp 5: 250 kim cương
- Cấp 15: 250 kim cương
- Cấp 25: 500 kim cương
- Cấp 30: 500 kim cương
- Cấp 40: 500 kim cương
- Cấp 50: 1000 kim cương

Lưu ý:
- Sau khi đạt được cấp độ yêu cầu, vào phần Phúc Lợi > Quỹ Trưởng Thành để nhận phẩn thường
- Mỗi nhân vật chỉ tham gia hoạt động này duy nhất một lần