close
Sự kiện

[Sự Kiện]Quay tướng nhận thưởng

Sự kiện: Quay tướng nhận thưởng
Thời gian: không giới hạn

Nội dung: Khi quay tướng bằng kim cương nhiều lần sẽ nhận được thêm phần thưởng với số lần tương ứng

Chi tiết phần thưởng:
- Quay 5 lần tặng tiến hóa hoàn*200
- Quay 10 lần tặng phỏng băng ngọc*100
- Quay 20 lần tặng mảnh Kurosaki Ichigo*5
- Quay 30 lần tặng mảnh Kurosaki Ichigo*15
- Quay 40 lần tặng mảnh Kurosaki Ichigo*30
- Quay 50 lần tặng mảnh Kurosaki Ichigo*30