close
Sự kiện

[Sự Kiện]Đua top nạp thẻ

Sự kiện Top nạp thẻ
Thời gian: Từ 00:00 ngày 21/01 đến 23:59 ngày 24/01

Nội dung: Top nạp thẻ sẽ được theo phần thưởng tương ứng

Chi tiết phần thưởng:
- Top 1: Cocyte Starrk*1, Mảnh Cocyte Starrk*110
- Top 2: Cocyte Starrk*1, Mảnh Cocyte Starrk*30
- Top 3: Cocyte Starrk*1, tiến hóa hoàn*500, phỏng băng ngọc*150
- Top 4: Cocyte Starrk*1, tiến hóa hoàn*500
- Top 5: Cocyte Starrk*1

Lưu ý
- Bảng xếp hạng TOP được cập nhật liên tục trong nút "Bảng TOP"
- Sau khi kết thúc hoạt động, phần thưởng sẽ nhận trên giao diện sự kiện