close
Sự kiện

[Sự Kiện]Đua top đấu trường

Sự kiện Top đấu trường
Thời gian: 7 ngày từ lúc mở máy chủ

Nội dung: Top xếp hạng đấu trường khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Chi tiết phần thưởng:

TOP1: Thẻ Tosen Kaname*1, tiến hóa hoàn*1500, phỏng băng ngọc*500
TOP2-3: Thẻ Tosen Kaname*1, tiến hóa hoàn*1500
TOP4-5: Thẻ Tosen Kaname*1, tiến hóa hoàn*500
TOP6-10: Mảnh thẻ Tosen Kaname*20
TOP 11-20: linh tử*50 vạn, cố linh hoàn*2000
TOP 21-30: linh tử*25 vạn, cố linh hoàn*1000

Lưu ý: Phần thưởng sau khi kết thúc sự kiện sẽ được nhận được trên giao diện sự kiện