close
Sự kiện

[Sự Kiện] Vòng quay may mắn

Sự kiện: Vòng quay may mắn
Thời gian: Từ 0:00 ngày 21/01 tới 23:59 ngày 24/01

Nội dung:
Quay may mắn sẽ nhận được ngẫu nhiên phần thưởng giá trị, mỗi lần quay tốn 10 kim cương và nhận được 10 tích lũy, khi điểm tích lũy đạt đến yêu cầu sẽ nhận được thêm phần thưởng. Kết thúc sự kiện sẽ dựa theo Top điểm tích lũy để nhận thêm phần thưởng.

Chi tiết phần thưởng:
- TOP1: Mảnh Urahara Kisuke*60, Tiến Hóa Hoàn*1500, Phỏng Băng Ngọc*200
- TOP2: Mảnh Urahara Kisuke*50, Tiến Hóa Hoàn*800
- TOP3: Mảnh Urahara Kisuke*30, Tiến Hóa Hoàn*800
- TOP4-5: Mảnh Urahara Kisuke*20

- Tích lũy 1000: Mảnh Urahara Kisuke*5, Cố Linh Hoàn*200
- Tích lũy 3000: Unohana Retsu*1, Cố Linh Hoàn*200
- Tích lũy 5000: Kenpachi*1, Tiến Hóa Hoàn*200
- Tích lũy 7000: Cửu Diệu Bích-Giới*1, Tiến Hóa Hoàn*500
- Tích lũy 9000: Mảnh Urahara Kisuke*45, tiến hóa hoàn*500

Lưu ý:
- Mỗi lần quay sẽ nhận được 10 điểm tích lũy, tích lũy bằng nhau thì người đạt đủ tích lũy trước sẽ xếp hạng cao hơn
- Khi đạt đủ tích lũy thì có thể nhận được phần thưởng tương ứng
- Khi tích lũy đạt 8000 thì sẽ được đưa vào bảng xếp hạng
- Sau khi kết thúc hoạt động sẽ không thể quay và tích điểm, phần thường từ Top 1 - Top 5 sẽ nhận trên giao diện hoạt động