close
Sự kiện

[Sự Kiện] Tặng Quà cảm ơn

Sự kiện: Quà cảm ơnThời gian: không giới hạn

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành những tiêu chí dưới đây sẽ nhận được những vật phẩm tương ứng

Chi tiết phần thưởng:
- Nhân vật tiến hóa 3: Tiến hóa hoàn*100, linh tử*2 vạn
- Thăng cấp kỹ năng 15 lần: vàng*5 vạn, linh tử*5 vạn
- Huyết mạch thăng cấp 2 lần: phỏng băng ngọc*50, linh tử*5 vạn
- Tham dự tiêu diệt Menos 10 lần: vàng*5 vạn, cố linh hoàn*200, linh tử*5 vạn
- Quỷ đạo tiến giai 3 lần: vàng*5 vạn, linh tử*5 vạn