close
Sự kiện

[Sự Kiện] Ichigo thức tỉnh

Xin chào các vị đội trưởng !

Trong bài trước Nel Tu đã gửi đến các vị đội trưởng về những thông tin ban đầu về 3 vị tướng đỏ vật công mới - sau đây là chuỗi sự kiện đặc biệt giúp các vị đội trưởng nhanh tay sở hữu những vị tướng đặc biệt này 

Sự Kiện : Ichigo Thức Tỉnh

Thời gian:

Từ 10:00 ngày 04/03/2016 tới 23:59 ngày 06/03/2016 (Lưu ý : Thời gian hệ thống)

Chi tiết 3 vị tướng đỏ các vị đội trưởng xem Tại Đây

1. TOP NẠP THẺ

Thời gian:

Từ 10:00 ngày 04/03/2016 tới 23:59 ngày 06/03/2016 (Lưu ý : Thời gian hệ thống)


Nội dung :

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Top 5 xếp hạng nạp thẻ sẽ nhận được phần thưởng:

- Top 1: Shiro Ichigo*1, Mảnh Shiro Ichigo*110

- Top 2: Shiro Ichigo*1, Mảnh Shiro Ichigo*30

- Top 3: Shiro Ichigo*1, Tiến hóa hoàn*500, phỏng băng ngọc*150

- Top 4: Shiro Ichigo*1, Tiến hóa hoàn*500

- Top 5: Shiro Ichigo*1

   

2. VÒNG QUAY MAY MẮN

Thời gian:

- Từ 10:00 ngày 04/03/2016 tới 23:59 ngày 06/03/2016 

(Lưu ý : Thời gian hệ thống đếm ngược)

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ xuất hiện vòng quay đặc biệt tiêu phí kim cương nhận mảnh tử thần Ichigo và Zagetsu . Ngoài ra phần thưởng đặc biệt dành cho top tích lũy điểm cũng nhận được mảnh tử thần Zagetsu:

- Top 1: Mảnh Zagetsu*60, Tiến Hóa Hoàn*1500 , Phỏng Băng Ngọc*200

- Top 2: Mảnh Zagetsu*50, Tiến Hóa Hoàn*800

- Top 3: Mảnh Zagetsu*30, Tiến Hóa Hoàn*800

- Top 4-5: Mảnh Zagetsu*20

3.TÍCH LŨY NẠP THẺ :

Thời gian:

- Từ 10:00 ngày 04/03/2016 tới 23:59 ngày 06/03/2016 (Lưu ý : Thời gian hệ thống )

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện tích lũy nạp Kim Cương đạt đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các phần thưởng :

- Tích lũy nạp 60 GG: Mảnh Mugetsu Ichigo *5

- Tích lũy nạp 100GG: Mảnh Mugetsu Ichigo *5, Cố Linh Hoàn*200

- Tích lũy nạp 200 GG: Mảnh Mugetsu Ichigo *10 , Linh Hóa Tiêu Tử*1

- Tích lũy nạp 600 GG: Mảnh Mugetsu Ichigo *10, Tiến Hóa Hoàn*100, Linh Hóa Tiêu Tử*1

- Tích lũy nạp 1000 GG: Mảnh Mugetsu Ichigo *20, Phỏng Băng Ngọc*50, Linh Hóa Tiêu Tử*1

- Tích lũy nạp 3000 GG: Mảnh Mugetsu Ichigo *30, Phỏng Băng Ngọc*100

Các vị đội trưởng - hãy nhanh tay sở hữu combo này nhé !

Neliel tu kính bút,