close
Hướng Dẫn

[Hướng Dẫn] Thay đổi quốc gia cho tài khoản Apple Store

Xin chào các vị đội trưởng!

Trong sáng ngày hôm nay Nel Tu đã nhận được một số thắc mắc cũng như mong muốn hướng dẫn để chuyển đổi quốc gia cho tài khoản trên apple store và google store

Sau đây Nel Tu xin gửi đến các vị đội trưởng hướng dẫn để thay đổi quốc gia cho tài khoản apple store

Trong giao diện trên thiết bị IOS các vị đội trưởng truy cập vào "Cài đặt" => Itunes & Apple Store

Trong giao diện "Itunes & Apple Store" các vị đội trưởng lưu ý chọn vào phần ID apple.

Sau khi chọn vào apple id sẽ xuất hiện giao diện cài đặt cho id apple=> xem Apple ID (View apple ID)để truy cập vào giao diện cài đặt tài khoản apple ID

Trong giao diện tài khoản apple ID đội trưởng có thể nhìn thấy phần cài đặt "Quốc gia/Khu vực"(country/Region)=> Thay đôi quốc gia hoặc vùng

Sau đó đội trưởng sẽ cần lựa chọn quốc gia (Việt Nam) để thay đổi quốc qia đăng ký cho tài khoản apple store và cập nhật các thông tin bảo mật cho tài khoản(thẻ thanh toán nếu có)

 

Sau khi hoàn tất các bước trên đội trưởng đã có thể truy cập vào chợ apple store của Việt Nam và tài về cài đặt ngay "Tử thần 3D "trên chợ apple store rồi !

Chúc các vị đội trưởng thành công

Neliel tu kính bút,