close
Cao Thủ

[Cao Thủ] Tẩy luyện thuộc tính

Tính năng Tẩy luyện

Là tính năng sẽ được mở khi đội trưởng đạt cấp độ 30 - Thông qua tính năng này Đội trưởng có thể nâng cấp các thuộc tính như : Linh công, vật công, trị liêu hay nộ khí ban đầu ra trận…

Kích hoạt tính năng :

Để kích hoạt tính năng này Đội trưởng cần đạt đến cấp độ 30 và tử thần cần kích hoạt tính năng tẩy luyện cũng đạt cấp độ thấp nhất là 30.

Điều kiện và Nguyên liệu :

Khi đã đạt được các điều kiện cần thiết đội trưởng có thể tiến hành mở tính năng tẩy luyện

Để tẩy luyện thuộc tính cho tử thần Đội trưởng có thể sử dụng : Vàng hoặc kim cương, đá tẩy luyện

Có 3 phương thức tẩy luyện thuộc tính khác nhau

Phương thức tẩy luyện :

Tẩy luyện thông thường : Tẩy luyện sử dụng vàng hoặc đá tẩy luyện thường - phẩm chất thuộc tính có thể nhận được : Trắng & Lục - có tỉ lệ thấp nhận được thuộc tính lam

Tẩy luyện chuyên gia :Tẩy luyện sử dụng vàng hoặc đá tẩy luyện trung(Shop hiệp hội cấp 3) - phẩm chất thuộc tính có thể nhận được : Lục & Lam - có tỉ lệ nhận được thuộc tính tím

 

Tẩy luyện đại sư : Tẩy luyện sử dụng vàng hoặc đá tẩy luyện cao(Shop hiệp hội cấp 5) - phẩm chất thuộc tính có thể nhận được : Lam & Tím 

  

Tẩy luyện :

Để mở giao diện Tẩy luyện thuộc tính đội trưởng cần thực hiện các bước sau : Trong giao diện tính năng => Tướng => Lựa chọn tử thần muốn thực hiện tẩy luyện => Bồi dưỡng => Tẩy Luyện

Giao diện Tẩy luyện

Trong giao diện tính năng này Đội trưởng có thể nhìn thấy 2 phần chính

Thuộc tính tẩy luyện

Thuộc tính tẩy luyện sẽ hiển thị các thuộc tính đã tẩy luyện hiện tại của tử thần đang có

Ngoài ra trong phần này còn cho phép đội trưởng lựa chọn các thuộc tính muốn thay đổi(tẩy luyện) và các thuộc tính không mong muốn tẩy luyện (khóa). Để thực hiện khóa thuộc tính Đội trưởng chỉ cần chọn vào phần biểu tượng khóa ở đầu thuộc tính đó.

Lưu ý : Tối đa đội trưởng có thể khóa được 3 thuộc tính - số lượng thuộc tính khóa càng nhiều chi phí kim cương trong mỗi lần tẩy luyện tính càng cao

Chọn Phương thức tẩy luyện

Gồm 3 sự lụa chọn - đội trưởng có thể chọn vào mũi tên để thay đổi phương thức tẩy luyện. Phương thức càng cao cấp thuộc tính được tạo ra càng cao - phẩm chất thuộc tính tối đa có thể tẩy luyện được là tím

Đổi thuộc tính

Sau khi tẩy luyện được thuộc tính mong muốn đội trưởng có thể chọn vào phần "Đổi" để thay đổi thuộc tính cũ sang thuộc tính mới .

Lưu ý :

Nếu không khóa thuộc tính sẽ chỉ cần vàng để đổi thuộc tính - Lưu ý toàn bộ các thuộc tính không khóa sẽ bị thay thế

Khóa thộc tính cần sử dụng kim cương để thay đổi

Số lượng thuộc tính khóa càng nhiều chi phí kim cương trong mỗi đổi thuộc tính càng cao

Neliel tu kính bút,